Usługi pogrzebowe

Zapewniamy państwu pełen wachlarz usług

Organizujemy pogrzeby na terenie Trójmiasta i okolic. Mamy doświadczenie w organizacji ceremonii wszystkich wyznań oraz pogrzebów świeckich. Zajmujemy się sprawami formalnymi w urzędach oraz nadzorujemy przebieg pogrzebów.

Oferujemy pełny zakres usług pogrzebowo-cmentarnych:

Załatwienie spraw formalnych

W Urzędzie Stanu Cywilnego, Admin. Cmentarza, ZdiZ, ZUS, KRUS, MSWiA, MON.

Przewóz zmarłych 24/7
Przechowanie osoby zmarłej w chłodni
Przygotowanie zmarłych
Kremacja
Szeroki wybór tj.

Trumny, urny, krzyże, ubiór dla osoby zmarłej, tabliczki (na krzyż, trumnę, urnę), obudowy nagrobne wieńce i wiązanki.

Organizacja ceremonii pogrzebowej
Autokar
Obsługa pogrzebu
Oprawa muzyczna

Organista, trąbka, skrzypce.

Wieniec oraz kwiaty
Prace cmentarne  tj.

Kopanie grobów, rozbieranie i składanie nagrobków, otwieranie i zamykanie grobowców, demontaż i montaż płyt z kolumbarium, kucie liter, zdjęcia w porcelanie, ekshumacje.