Cmentarze w Gdańsku

Cmentarze w Gdańsku

W Gdańsku znajduje się dziewięć cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni wynoszącej 97,38 hektara. Największym z nich jest Cmentarz Łostowicki, zajmujący obszar 50 hektarów, natomiast drugim co do wielkości jest Cmentarz Centralny „Srebrzysko” o powierzchni 28 hektarów. Według ksiąg cmentarnych, liczba zmarłych pochowanych na gdańskich cmentarzach komunalnych wynosi obecnie około 239 000 osób w 127 000 grobach. W ciągu historii Gdańska powstało około 100 cmentarzy, z których wiele istniało do niedawna. Jeszcze w okresie międzywojennym w Gdańsku funkcjonowało 47 cmentarzy, głównie parafialnych, ale także utrzymywanych przez miasto. Po II wojnie światowej większość istniejących wówczas cmentarzy w Gdańsku została przejęta przez miasto, a ich administrację powierzono przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej. W 1946 roku zamknięto 36 cmentarzy w Gdańsku, a w 1956 roku dokonano tej samej decyzji w stosunku do 13 innych cmentarzy.

W latach 1969-1970 wiele zamkniętych cmentarzy w Gdańsku zostało zlikwidowanych, usuwając nagrobki i ozdoby grobów, a pozostawiając jedynie istniejącą zielenią. Po terenach tych, po ich wyrównaniu, stworzono miejskie parki.

W latach 70. ubiegłego wieku Gdańsk dysponował 8 cmentarzami komunalnymi i 5 małymi cmentarzami parafialnymi o łącznej powierzchni około 55 hektarów. W tym czasie rocznie grzebano około 3000 zmarłych, głównie na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”, założonym jako cmentarz miejski w 1924 roku.

Z uwagi na brak wolnych miejsc grzebalnych na czynnych cmentarzach komunalnych, miasto podjęło inwestycje w celu budowy nowego cmentarza komunalnego, tzw. „świeckiego”, w okolicach ul. Łostowickiej w Gdańsku. Pierwsza część tego cmentarza, którego budowę planowano w kilku etapach, została oddana do użytku w 1979 roku. Przed rozpoczęciem eksploatacji oraz już po jej rozpoczęciu zamknięto pozostałe czynne dotąd cmentarze komunalne. Ostatni etap rozbudowy Cmentarza Łostowickiego rozpoczął się jesienią 2008 roku.

W rezultacie, po zmianach w zakresie eksploatacji cmentarzy komunalnych w Gdańsku pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, około 50 procent z około 3900 rocznych pochówków jest obecnie dokonywanych na Cmentarzu Łostowickim. Pozostałe pochówki odbywają się w istniejących grobach oraz na miejscach rezerwowych na ośmiu wcześniej zamkniętych cmentarzach: Centralnym „Srebrzysko”, Garnizonowym, Oliwskim, Salvator Nowy, Sobieszewskim, Św. Jadwigi, Św. Franciszka i Św. Ignacego.

Obecnie na terenie Gdańska znajdują się kolumbaria, czyli ściany pamięci pełniące funkcję grobowców, wyposażone w nisze na urny. Znajdują się one na Cmentarzu Łostowickim, Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”, Cmentarzu Garnizonowym Oliwskim oraz Salvator.

Call Now Button