Transport zmarłego ze szpitala

Transport zmarłego ze szpitala

Śmierć bliskiej osoby związana jest z ogromnym wstrząsem dla rodziny, która staje także w obliczu konieczności załatwienia niezbędnych dokumentów, aby zorganizować pochówek. Jakie kroki należy podjąć, by zakład pogrzebowy mógł odebrać ciało? Gdzie udać się w pierwszej kolejności?

Podstawowym dokumentem, jaki otrzyma rodzina, jest karta zgonu. W przypadku śmierci w szpitalu nie ma konieczności wzywania lekarza rodzinnego, ponieważ karta zostanie wystawiona przez lecznicę, w której stwierdzono zgon. Na podstawie tego dokumentu można starać się o otrzymanie aktu zgonu, o którego wydanie należy zwrócić się do właściwego urzędu stanu cywilnego. Mamy na to 3 dni od dnia śmierci bliskiej osoby.

Karta zgonu

Karta zgonu jest także niezbędna, aby rozpocząć formalności związane z pochówkiem, które ma realizować zakład pogrzebowy. Na jej podstawie możliwy jest transport ciała do chłodni zlokalizowanej przy szpitalu lub będącej w dyspozycji przedsiębiorcy pogrzebowego. To pierwszy etap, po którym można przystąpić do uzgadniania szczegółów ceremonii.

Ważny jest również fakt, że wraz z odbiorem karty zgonu najbliżsi otrzymają także rzeczy osobiste zmarłego, które pozostały w szpitalu. Aby jednak ciało zostało wydane, musi nastąpić jego identyfikacja. Wówczas osoba uprawniona, czyli krewny, udaje się do chłodni i tam realizowana jest procedura okazania ciała i jego identyfikacji.

Transport ciała

Transportem ciała zajmuje się nasz zakład pogrzebowy PRZYMORZE w Gdańsku, który – jak wspomnieliśmy – może przewieźć je do posiadanej chłodni. W innym przypadku zwłoki pozostają w chłodni szpitalnej, jednak nie powinny tam przebywać dłużej niż 72 godziny. Przedsiębiorca pogrzebowy, w dniu pochówku, odbiera ciało z chłodni, a następnie przewozi je do kościoła lub kaplicy cmentarnej, w której ma odbyć się ceremonia.

Nieco inna procedura obowiązuje, gdy rodzina podejmie decyzję o kremacji. Wówczas pracownicy zakładu pogrzebowego umieszczają ciało w trumnie kremacyjnej, w której jest transportowane do spopielarni. O dacie i godzinie kremacji zawiadamiana jest rodzina, która może wziąć w niej udział. Urnę z prochami transportuje się bezpośrednio na cmentarz, do kaplicy lub do kościoła, w zależności od wyznaczonego terminu pogrzebu.

Usługi pogrzebowe Gdańsk – PRZYMORZE

Śmierć osoby bliskiej w szpitalu wymaga realizacji kilku obowiązków, związanych choćby z uzyskaniem karty zgonu, która upoważnia zakład pogrzebowy do odbioru ciała i jego przewiezienia. Warto jednak pamiętać, że rodzina w tych chwilach nie jest sama. Wystarczy skontaktować się z naszym Zakładem Pogrzebowym w Gdańsku, którego pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji o krokach, jakie należy poczynić, aby rozpocząć załatwianie formalności związanych z pochówkiem.

Call Now Button